+31 6 1819 0866 info@bergstravanmaalsen.com

            “Once you embrace unpleasant news not as negative but as evidence of a need for change, you aren’t defeated by it. You’re learning from it.”

━ Bill Gates, Business leader, philanthropist, inventor

Psychologische veiligheid

Het creëren van een veilige werkomgeving

Investeren in goed samenwerkende teams voor een sterke toekomst.
Een onmisbare basis voor feedback en cultuurverandering.

Open in discussie en samenwerken

Psychologische veiligheid is misschien wel het best bewaarde geheim van goed presterende teams.

Een goede basis van psychologische veiligheid draagt bij aan een werkklimaat waarin het onderlinge vertrouwen wordt vergroot. De samenwerking wordt verbeterd, medewerkers durven en willen zich uitspreken. Fouten worden besproken, ideeën uitgewisseld en het engagement wordt vergroot. Dit leidt tot verbeteringen in samenwerking, uiteindelijk in mooie resultaten en duurzaam inzetbare medewerkers.

Leer als team open met elkaar in discussie te gaan en samenwerken. Vanuit de positieve psychologie zetten we de eerste stappen naar een veilige en open werkomgeving. Dé basis voor een goed werkend en succesvol team!

Met de theorie van dr. Amy C. Edmondson, Covey en Lencioni als basis is ons traject praktisch en toepasbaar samengesteld en helpen wij het team om samen te werken aan basis voor een prettig werkklimaat.

Psychologische veiligheid

Het traject

Het traject is ontstaan na uitgebreid onderzoek en ervaring. Wij hebben een stappenplan ontwikkeld waarin de cruciale spelers in het vergroten van de psychologische veiligheid worden betrokken, achtergrondinformatie wordt gegeven over psychologische veiligheid en op basis van een gevalideerd onderzoek de mate van psychologische veiligheid in het team wordt geduid. De bewustwordingssessie en verdiepende teamsessie bevorderen de aandacht voor het team én de individu in het team, in welke mate en hoé het team als geheel beter kan presteren.

Ons advies is om het complete traject te doorlopen, zodat alle stappen worden doorlopen en het kunnen inbedden in het team. Het inzetten van losse sessies is echter wel mogelijk. Wij organiseren regelmatig open werksessies en feedback, feedup en feedforward trainingen.

Dit traject geeft een goede basis voor het verbeteren van de samenwerking in het team, feedbackcultuur, cultuurverandering of een nieuw te starten team.

Veelgestelde vragen

Wij hebben een feedbacktraining gepland, bereiken we hiermee geen psychologische veiligheid?
In een team waar geen sprake is van psychologische veiligheid zal alleen een feedbacktraining niet het gewenste resultaat geven. Mensen moeten zich eerst veilig voelen om inhoudelijke feedback te geven.

Hoeveel tijd gaat dit kosten?
De training psychologische veiligheid, verdiepende teamsessie en feedbacktraining duren maximaal 1 dag per onderdeel. Gedragsverandering kost tijd en inzet. Idealiter zit er voldoende tijd tussen de bijeenkomsten om het geleerde in de praktijk toe te passen, voordat de volgende stap wordt gezet.

Kan ik dit traject met mijn nieuwe projectteam doen?
Een nieuw team starten met dit traject is de meest ideale situatie. Hiermee bouw je een basis voor psychologische veiligheid wat de voortgang van het traject alleen maar ten goede kan komen.

Kan dit ook binnen mijn bedrijf?
Het vergroten van psychologische veiligheid is geen doel op zich, maar een middel om het doel te bereiken. Dit traject kan worden ingezet in alle situaties waar meerdere mensen samenwerken of dit nu in een corporate omgeving, stichting of een vereniging is.

Psychologische veiligheid is toch hetzelfde als sociale veiligheid?
Sociale veiligheid gaat over procedures, systemen, voorkomen van ongewenste omgangsvormen, normen en waarden. Kortom de randvoorwaarden om onveiligheid te voorkomen. Psychologische gaat over het stimuleren, meer delen, meer inclusiviteit, samen presteren, het bevorderen van creativiteit, effectiviteit, meer positiviteit én iedereen levert op zijn eigen niveau een bijdrage. Kortom het gevoel om vrij met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

Sociale veiligheid kan bestaan zonder psychologische veiligheid, maar psychologische veiligheid niet zonder sociale veiligheid.